Pray for ...
Calusari

Lukspie | IndienSs | Kremes | lil_prdel_cz | Martin_The_Wolf

Quality armory
Dom1

Kvalita Armory je plugin Minecraft, ktorý vám umožní pridať zbrane do hry, ako je P30, M16, M40, MP5, AK-47, Remmington, HeneryRifle, RPG, a mnoho ďalších. K dispozícii je Wiki, kde sa môžete naučiť, ako vytvárať zbrane v hre, alebo ich môžete spúšťať pom